Varför blåljuger Ulf Kristersson om Sverige i utländsk press?

maxresdefaultUlf Kristersson (m), en man att lita på?

Nej, det skulle jag inte påstå. Kanske har han ett ärligt uppsåt någonstans i botten, men trots att han själv vill framstå som den vuxne debattören och påstår sig sakna hederlighet i det politiska samhället, blåljuger han och svartmålar i dagens Financial Times.

Kristersson hävdar att Sverige befinner sig i en politisk kris och påstår att kriminaliteten i Sverige idag är att jämföra med 90-talets finanskris. “Trust in the political parties and politics to deal with it is less than it was in the 90s crisis,” proklamerar Kristersson, som också påstår att svenskarna har förlorat förtroendet för staten.

Men det stämmer ju inte, det stämmer ju inte alls, mr Kristersson.

• Kantar SIFOs Förtroendebarometer bekräftar att förtroendet både för de politiska partierna och staten, riksdagen och regeringen har ökat under de senaste två åren. Den visar också att förtroendet för polisen ökat markant mellan 2017 och 2018.

• I ”Svenska Trender” från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet kan man dessutom jämföra svenskarna förtroende med det 90-tal som Kristersson refererar till. Då, för 20 år sedan, låg balansmåttet för de politiska partierna på -39. I dag ligger det på -22, vilket alltså visar på ett större förtroende. Tittar man på förtroendet för riksdag, regering och kommunstyrelser är förtroendet markant högre nu än under merparten av 90-talet. Svenskarnas förtroende för de här institutionerna, och även polis och domstolar, har dessutom ökat under det senaste året i undersökningen.

• I den senaste Eurobarometern avslöjas att inget annat folk i EU har högre förtroende för sitt parlament än svenskarna! Sverige kommer dessutom på andra plats när det gäller förtroendet för de politiska partierna och har högst förtroende av alla för EU-parlamentet!

Som ett brev på posten fylls kommentarfälten på Financial Times hemsida av trollkommentarer som skyller allt på flyktingar. Kristerssons lögner medverkar alltså, medvetet eller omedvetet, till att späda på även den obehagliga diskursen.

Likt en Pinocchio, träpojken som vill växa upp och bli en riktig person, ljuger Ulf Kristersson i sin ambition att växa upp och bli en riktigt statsminister. Men kan vi ha en regeringschef som antingen är så här slarvig med fakta, eller som medvetet svartmålar och ljuger? Är detta vad Ulf Kristersson menar med ”intellektuell hederlighet”?

PS / Att antalet anmälda brott under 2017 sjönk i förhållande till folkmängden för andra året i rad, är det förstås ingen som bryr sig om i detta sammanhang. Skjutningar och bilbränder i svarta blockbokstäver skymmer det faktum att anmälningar om exempelvis brott mot liv och hälsa har sjunkit med 5,3% och anmälningar om  misshandel med 6,3%. Trenden håller dessutom i sig under första halvåret 2018, enligt BRÅs statistik. / DS